Thông tin nổi bật
Hỗ trợ trực tuyến
  • (028) 6262 5500
  • (028) 6262 5511
  • (028) 6262 5522
  • (028) 6262 5588
  • Fax: 6262 5533
Xây dựng nhà xưởng
haichinh_ct_a1_1_1

Cách nhiệt Cát Tường P1: 1.000.000/62m2 ( 03/08/2014 )

Vật liệu cách nhiệt CÁT TƯỜNG P1:  Một mặt bạc

Giá: 16.130 đồng/m2 (1.000.000đ/ cuộn 62m2)


 
haichinh_ct_a1_2

Cách nhiệt Cát Tường A1: 1.160.000đ/62m2 ( 03/08/2014 )

Vật liệu cách nhiệt CAT TUONG A1: Một mặt nhôm

Giá: 18.710 đồng/m2 (1.160.000đ/ cuộn 62m2)


 
haichinh_ct_a1_1

Cách nhiệt Cát Tường A2: 1.686.000đ/62m2 ( 03/08/2014 )

Vật liệu cách nhiệt CÁT TƯỜNG A2: Hai mặt nhôm

Giá: 27.200 đồng/m2 (1.686.000đ/ cuộn 62m2)


 
huong_dan_nha_xuong_Cach_nhiet2

Hướng dẫn lắp đặt, thi công cho nhà xưởng ( 03/08/2014 )

Hướng dẫn lắp đặt Vật liệu chống nóng, cách âm, cách nhiệt Cát Tường

Lắp đặt cho nhà xưởng, nhà tiền chế