Thông tin nổi bật
Hỗ trợ trực tuyến
  • (028) 6262 5500
  • (028) 6262 5511
  • (028) 6262 5522
  • (028) 6262 5588
  • Fax: 6262 5533

Thép hộp kẽm hình chữ nhật

Mã Sản Phẩm : 4
Lượt xem : 27552
   In    Gửi bạn bè

Thép hộp vuông mạ kẽm được sử dụng rộng rãi trong xây dựng dân dụng, cột siêu âm, dàn giáo, hệ khung đỡ sàn tạm nhà tiền chế, nhà dân dụng, trang trí nội thất, cửa sắt, hàng rào chắn, cửa ra vào, phụ tùng xe cơ giới...

 

 Số

 TT

Qui cách

Độ dày

Kg/cây

Giá/cây 6m

Qui cách

Độ dày

Kg/cây

Giá/cây 6m

1

(12 × 12)

  0.9

1kg40

24.000

(13 × 26)

  0.9

  2kg70

39.000

2

(14 × 14)

  0.9

1kg80

29.000

 

  1.0

  2kg80

0

3

 

  1.0

2kg00

0

 

  1.1

  3kg30

0

4

 

  1.1

2kg30

0

 

  1.2

  3kg60

53.000

5

 

  1.2

2kg65

44.500

 

 

 

 

6

 

 

 

 

(20 × 40)

   0.7

 3kg10

45.000

7

(16 × 16)

  0.9

2kg25

33.500

 

   0.9

4kg30

58.000

8

 

  1.0

2kg40

0

 

   1.0

4kg70

0

9

 

  1.1

2kg75

0

 

   1.1

5kg00

0

10

 

  1.2

3kg10

47.000

 

   1.2

5kg60

   81.000

11

 

 

 

 

 

   1.4

7kg00

 100.000

12

(20 × 20)

  0.9

  2kg70

39.000

(25 × 50)

   0.9

5kg20

74.000

13

 

  1.0

  3kg10

40.000

 

   1.0

5kg80

0

14

 

  1.1

  3kg30

0

 

   1.2

7kg20

 103.000

15

 

  1.2

  3kg60

53.000

 

   1.4

9kg10

132.000

16

 

  1.4

 4kg70

65.000

 

   1.8

10kg50

157.000

17

(25 × 25)

  0.9

3kg40

48.000

(30 × 60)

   0.9

6kg30

 88.000

18

 

  1.0

3kg80

0

 

   1.0

7kg00

0

19

 

  1.1

4kg10

0

 

   1.2

8kg50

125.000

20

 

  1.2

4kg70

68.000

 

   1.4

10kg80

156.000

21

 

  1.4

5kg90

86.000

 

   1.8

13kg50

201.000

22

 

 

 

 

 

   2.0

16kg00

258.000

23

1(30 × 30)

  0.9

4kg20

58.000

1(40 × 80)

   0.9

8kg50

119.000

24

 

  1.0

 4kg70

0

 

   1.2

11kg40

165.000

25

 

  1.1

5kg00

0

 

   1.4

14kg40

207.000

26

 

  1.2

5kg50

   81.000

 

   1.8

18kg00

261.000

27

 

  1.4

7kg00

 100.000

 

   2.0

22kg00

324.000

28

 

  1.8

9kg00

     132.000

(30 × 90)

   1.2

11kg50

168.000

 29

 

  2.0

10kg60

    161.000

 

   1.4

14kg50

210.000

30

(40 × 40)

  1.0

6kg20

 86.000

(50× 100)

   1.2

14kg40

210.000

31

 

  1.1

7kg00

0

 

   1.4

18kg20

261.000

32

 

  1.2

7kg50

 108.000

 

   1.8

22kg00

324.000

33

 

  1.4

9kg60

137.000

 

   2.0

27kg00

405.000

34

 

  1.8

12kg00

171.000

(60× 120)

   1.4

22kg00

324.000

35

 

  2.0

14kg20

   214.000

 

   1.8

27kg00

405.000

36

(50 × 50)

  1.2

 9kg60

136.000

 

   2.0

32kg50

   507.000

37

 

  1.4

 12kg00

171.000

(75 × 75)

  1.2

14kg40

210.000

38

 

  1.8

15kg00

220.000

 

  1.4

18kg20

261.000

39

 

  2.0

17kg50

268.000

 

  1.8

22kg00

324.000

40

 

 

 

 

(90 × 90)

  1.2

18kg00

261.000

41

 

 

 

 

 

  1.4

22kg00

324.000

 

 

 

 

 

 

  1.8

27kg00

405.000

           

          Dung sai trọng lượng ±5%.Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.

          Hàng trả lại phải còn nguyên  29/05/2016 đến khi có bảng giá mới. Có VAT, Có xe giao hàng tận nơi.